Make your own free website on Tripod.com

TRANG NHAC 25

Home
Nguoi Tinh Khong Chan Dung
Ngay Ay ( One Day )
Mua Thu - Tho TN
Thuong Ve Mua Dong Bien Gioi
Bong Co May
Ao Anh Sut Chi Duong Ta
Duong Len Nui Rung
Kiep Cam Ca
Tristesse de Chopin ( Loi Viet )
Xuan Vien Xu
Thu Vang
Nuoc Mat Mua Thu
Tieng Thu
Coi Vo Cung - Nhac TH
LK Tau Dem Nam Cu - Do Chieu
Nua Dem Ngoai Pho
Tieng Song Huong
TRO VE TRANH CHINH

Ngy Ấy ( One Day )

birdsfly1.gif

Mới Xun no ta sống bn nhau ?
Ngy ấy đi ta chẳng biết sầu !
Nay ta đ bạc mu mi tc
L rụng về đất, người về đu !?
 
                  Trch bi thơ " Bốn Ma Trn Qu Hương ". MC
 

honeymoon.jpg

xmas06.jpg